Müştəri xidməti: +994 50 711 11 44

AZ | EN | RU

Ryobi 525 GX

Location:

Azerbaijan

İli 2007
Çap sayı 34 Mio
Texniki detallar:

 • Spirtli nəmləmə sistemi: RYOBIMATIC
 • Uzaqdan idarə etmə: PCS-H
 • Boyanı idarə edən qurğu: PDS-E
 • Çap sonrası quru qurutma: GRAFIX DIGITRONIC
 • Soyuducu qurğu: TECHNOTRANS
 • Çap zamanı kağızın tek-tek götürüməsinə ve ya olmamasına nezarət
 • Çap sonrası kağızların ləngidilərək (məsafəni artıtmaqla) dəstələnmasi
 • Formaların avtomatik qurulması
 • Rezin diyircəklərin (Valik) yuyulması
 • Formaların yuyulması
 • Boya paylayıcı qurgunun yuyulması
 • Çap zaman kağızın ikitərəfli çap imkanı: 5/0; 2/3